Öne Çıkan
Gazzali'nin İslam filozoflarını tekfir etme sebepleri
Mar 21, 2019

Gazzali'nin eleştirileri özellikle dönemin önde gelen islam filozoflarından Farabi ve İbn-i Sina'yı hedef almaktaydı. İslam felsefe dünyası Aristocu ve Eflatuncu etkilere en başından beri çok kapılmıştı ve varılan bazı sonuçlar en azından Kur'an'ın zahiriyle çelişki oluşturuyordu. Gazzali'nin bu çıkışı bence bir "akıllı olun" ve "kendinize gelin" uyarısıydı.

Gazzali, Tehafütü'l Felasife (Filozofların Tutarsızlığı) isimli eserinde 20'nin üzerinde konuda filozoflarla tartışmış ve onları üç konuda küfür ile suçlamıştır. Bu konular şunlardır:

Yazar/CÆM/
bytes are my bullets
kverti
{"currency":[{"name":"US Dollar","abbr":"usd","symbol":"$","type":"fiat","priceBtc":169.642476276}],"appuser":null}